จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 25
0 0

เมื่อวันเสาร์ ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายสุรกิจ ชัยกล้าหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาอบต. สมาชิกสภาอบต. และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เนื่องในวันท้องถิ่นไทย โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) และเพื่อให้สาธารณชนได้เห็นความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นอันเป็นฐานรากของการปกครองในระบบประชาธิปไตย จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองของประเทศไทย วางรากฐานการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความมั่นคงตราบจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 118 ปี ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

You missed