จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 15
1 0

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรกิจ ชัยกล้าหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล มอบหมายงานสวัสดิการและสังคม นำโดย จ่าเอกอดิศักดิ์ ลึกวิลัย หัวหน้าสำนักปลัด นางสาวปณิธาน ปรักมาภรณ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่3 หมู่ที่ 6 และทีมงานกองช่าง  เข้าร่วมพิธีมอบโถส้วมพร้อมอุปกรณ์ กลุ่มเปราะบาง ตามโครงการ “เปลี่ยนโถส้วมใหม่ เพื่อชีวิตที่สดใสและสุขภาพที่ดี” ประจําปี 2565 จำนวน 15 ราย เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565 ณ หอประชุมสงฆ์วัดอ่างทองวรวิหาร อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

You missed