จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 19
1 0

ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสุรกิจ ชัยกล้าหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าสำนักปลัด ได้ลงพื้นที่ร่วมกับ งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด  มอบโถส้วมพร้อมอุปกรณ์แก่กลุ่มเปราะบาง ตามโครงการ “เปลี่ยนโถส้วมใหม่ เพื่อชีวิตที่สดใสและสุขภาพที่ดี” ประจําปี 2565 จำนวน 15 ราย ที่ได้รับการเปลี่ยนโถส้วม ใหม่ บางส่วนเป็นครัวเรือนเปราะบางที่มาจากข้อมูล TPMAP Logbook และบางส่วนได้จากการสํารวจของ อพม. อสม. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
100 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

You missed