จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 43
3 0

ในวันศุกร์ ที่  8 เมษายน พ.ศ. 2565  งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด ได้จัดทำโครงการรักสุขภาพผู้สูงวัย ใส่ใจผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน เมษายน 2565 กิจกรรม “สุขสำราญ สงกรานต์บ้านเรา ” โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีงามแก่ประชาชน รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและประชาชนร่วมกันสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้เป็นมรดกของชาติสืบต่อไป

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
100 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

You missed