จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 62
0 0

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด ได้จัดทำโครงการรักสุขภาพผู้สูงวัย ใส่ใจผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 กิจกรรม “อบต.ไผ่จำศีล สร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้น้ำหมักชีวภาพ” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้น้ำหมักชีวภาพที่ถูกต้อง เกิดการดูแลตนเองให้ห่างไกลจากสารเคมี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมไปถึงเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอีกด้วย

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

You missed