จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 119
0 0

ในวันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565  งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “การฝึกอบรมการทำซูซิและแซนวิชโบราณ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประสบปัญหาการว่างงาน ตลอดจนเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทำให้ประชาชนได้รับความรู้ และเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้กับประชาชน อันจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง  โดยมีนายสัมพันธ์  พงษ์ชุบ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล เป็นประธานกล่าวเปิด พร้อมด้วยสมาชิกสภา 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

You missed