จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 56
1 0

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด ได้จัดทำโครงการรักสุขภาพผู้สูงวัย ใส่ใจผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 กิจกรรม”อบต.ไผ่จำศีล ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ลดความเสี่ยงในตำบล” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ซึ่งเป็นผู้ใช้เส้นทางจราจรเกิดพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องและปลอดภัย สามารถถ่ายทอดให้ลูกหลานหรือคนในครอบครัวได้ตระหนักถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่อีกด้วย

Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

You missed