จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 40
0 0

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด ได้จัดทำโครงการรักสุขภาพผู้สูงวัย ใส่ใจผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน กันยายน 2565 กิจกรรม “อบต.ไผ่จำศีล ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจกับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในการลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทำให้ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่เข้าถึงสิทธิของตนเอง ได้รับเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลมาจุนเจือครอบครัว และสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับให้แก่ผู้อื่นได้

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

You missed