จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 30
0 0

 ในวันอังคาร ที่  8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด ได้จัดทำโครงการรักสุขภาพผู้สูงวัย ใส่ใจผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรม “อบต.ไผ่จำศีล สร้างความรู้ความเข้าใจ ป้องกันและระงับอัคคีภัยในบ้านเรือน” โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการระงับอัคคีภัย เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ที่จะเผชิญเหตุในระยะแรก สามารถใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงที่มีอยู่ในบ้านได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย ซึ่งเป็นผลให้สามารถลดการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินของตนเองได้

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

You missed