จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 171
0 0

รายงาน การจัดอาหารกลางวันให้กับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

โดยการจัดอาหารกลางวัน ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล จัดให้ครบ 6 กลุ่มอาหาร

ประกอบด้วย 1.กลุ่มข้าว-แป้ง 2.กลุ่มผัก 3.กลุ่มผลไม้ 4.กลุ่มเนื้อสัตว์ 5.กลุ่มนม 6.กลุ่มน้ำมัน น้ำตาล เกลือ

ในปริมาณที่ครบถ้วน เพียงพอ และหลากหลายตามธงโภชนาการ

Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %