จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 33
0 0

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทองดำเนินการชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินแก่ผู้บริหารท้องถิ่น และรองผู้บริหารท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ล้น และองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าโรงทอง พร้อมทั้งให้บริการรับยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีเข้ารับตำแหน่ง ในคราวเดียวกัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

You missed