จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 14
0 0

วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายกสุรกิจ ชัยกล้าหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล เป็นประธานเปิดเวทีประชาคมอาสาพัฒนาชุมชนตำบลไผ่จำศีล เพื่อคัดเลือกเป็นผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ตำบลไผ่จำศีล ประจำปีงบประมาณ 2566-2569 ตามคุณสมบัติที่กำหนด หมู่บ้านละไม่น้อยกว่า  4 คน โดยให้คำนึงถึง จำนวน ชาย หญิง ตามสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน และเมื่อคัดเลือกอาสาพัฒนาชุมชนแล้วให้พัฒนากรผู้รับผิดชอบ ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดเวทีประขาคมอาสาพัฒนาชุมชนในตำบล เพื่อคัดเลือกกันเอง เป็นผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำอช.) ตำบลละ 2 คน เป็นชาย 1 คน หญิง 1 คน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 50 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

You missed