จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 152
0 0

เมื่อวันพุธ ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรกิจ ชัยกล้าหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล มอบหมายให้งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเศษชัยชาญ ดำเนินโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง กิจกรรมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ.ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับตำบล ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้นำชุมชน จำนวน 20 คน

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

You missed