จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 48
0 0

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลวันสำคัญ(เทศกาลวันสงกรานต์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 11 -17 เมษายน พ.ศ. 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์เตรียมความพร้อมเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งนี้ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล บริเวณถนนโพธิ์พระยา – ท่าเรือ เป็นเส้นทางหลัก มีผู้ใช้เส้นทางจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดความสูญเสียจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้น และประชาสัมพันธ์การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน เพื่อส่งเสริมให้เทศกาสวันสำคัญศกาลวันสงกรานต์) เป็นเทศกาลแห่งความสุข ปลอดภัย ณ ศาลาอบต.ไผ่จำศีล สี่แยกไฟแดง “ประปาวิเศษ”ริมถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %