จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 39
0 0

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่จำศีล ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลไผ่จำศีล นักเรียนโรงเรียนวิเศษไชยชาญตันติวิทยาภูมิ และโรงเรียนวัดขุมทอง เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2566

งบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ไผ่จำศีล

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

You missed