จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 137
0 0

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ไผ่จำศีล (โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.ไผ่จำศีล ) เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน มีความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากตนเอง สามารถแปรงฟันได้อยากถูกวิธี เลือกทานอาหารได้อย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ เพื่อป้องกันโรคฟันผุ

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %