จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 21
0 0

งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด องค์บริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุผู้พิการและโอกาสในด้านสุขภาพและสังคม ส่งเสริมทักษะในการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส และเพื่อส่งเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุผู้พิการและได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญในการอยู่ร่วมกันมุ่งหวังให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในครอบครัว คนในชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ อันจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยดำเนินการโครงการฯ ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 11.00 น. ณ ศาลา SML หมู่ที่ 1 บ้านท่าช้าง ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

You missed