จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 32
0 0

งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้น เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้ประชาชนนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยดำเนินโครงการฯ ในวันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ ศาลารวมใจ หมู่ที่ 8 บ้านดอนปลาสร้อย ตำบลไผ่จำศิล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 60 คน

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %