จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 35
1 0

งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล มีความประสงค์ขออนุมัติจัดทำโครงการ อบต.ไผ่จำศีล ส่งเสริมประชาธิปไตย ร่วมใจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 – 17.00 น. ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ สร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ในการเตรียมความพร้อมก่อนไปเลือกตั้ง ส.ส. โดยกำหนดดำเนินโครงการฯ ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน

Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

You missed