จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 139
0 0

ในวันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรกิจ ชัยกล้าหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความั่นคงภายในจังหวัดอ่างทอง ได้จัดการประชุมโครงการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ ภายใต้การบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงาน “แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของกอ.รมน. จังหวัดอ่างทอง ในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศและการป้องกัน/แก้ไขปัญหาที่มีผลต่อความมั่นคง ซึ่งต้องบูรณาการ ร่วมกันตั้งแต่ระดับจังหวัด,อำเภอ,ตำบล,หมู่บ้าน โดยมีวัถตุประสงค์เพื่อให้ประชาชน ผู้นำชุมชน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องผ่านเวทีสานเสวนาการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 50 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
100 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

You missed