เดือน: ธันวาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภทยูเอชที ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) สำหรับเด็กเล็กของ ศพด.อบต.ไผ่จำศีล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภทยูเอชที ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) สำหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษา ปีที่ ๖ โรงเรียนวัดขุมทอง

ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางสาวเอกรัตน์ คงนาคา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีลหมู่ที่ 2 และอาสาสมัครประจำหมู่บ้านตำบลไผ่จำศีล (อสม.) ลงพื้นที่มอบรถสามล้อชนิดมือโยกสำหรับคนพิการ ราย นายบริบูรณ์ คงแสงนาค บ้านเลขที่ 66/4 หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่จำศิล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง พิการทางการเคลื่อนไหว

อบต.ไผ่จำศีล รับมอบน้ำดื่มจำนวน 300 ขวด จากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเศษชัยชาญ เพื่อสนับสนุนโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสำคัญ (เทศกาลปีใหม่)

เมื่อวันที่ 28 ธันวา…

You missed