เดือน: กรกฎาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพี่อช่วยปฏิบัติหน้าที่แม่บ้านในสังกัดสำนักปลัด จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถกระเช้า ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน 81-1053 อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถขยะมูลฝอย ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-8173 อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

You missed