หมวดหมู่: ผลการดำเนินงาน

กองการศึกษา ฯ-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่จำศีล จัดกิจกรรม“หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร’’

กองการศึกษา ศาสนาและ…

โครงการ อบต.ไผ่จำศีล ร่วมใจขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย สร้างวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งานสวัสดิการและสังคม…

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่จำศีล ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยผู้ป่วยติดเตียง

กองสาธารณสุขและสิ่งแ…

กองสาธารณสุขและและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่จำศีล

วันที่ 15 พฤศจิกายน …

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับความอนุเคราะห์น้ำหมักชีวภาพจากสำนักงานพัฒนาที่ดิน จังหวัดอ่างทอง

กองสาธารณสุขและสิ่งแ…

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่จำศีล ฉีดพ่นหมอกควัน

กองสาธารณสุขและสิ่งแ…

ขอเชิญร่วมกรอกแบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบประเมินความพึงพอใ…

You missed