หมวดหมู่: ผลการดำเนินงาน

รายการอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

รายงาน การจัดอาหารกล…

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

“กองสาธารณสุขฯ…

รายการอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ประจำเดือน เมษายน 2566

รายงาน การจัดอาหารกล…

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่จำศีล – ผลจากกิจกรรม“หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร’’

โดยการทำกิจกรรมได้บู…

รายการอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ประจำเดือน มกราคม – มีนาคม 2566

รายงาน การจัดอาหารกล…

You missed