จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 100
1 0

วันศุกร์ ที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล นำโดยนายสรุกิจ ชัยกล้าหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมด้านจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ บรรยายการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล เพื่อสามารถนำองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงบทบาทของผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงานจ้างฯ โดยสามารถนำมาตรฐานทางจริยธรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและการบริหารงานบุคคล และการกำหนดพฤติกรรมในการทำงานตามมาตรฐานทางจริยธรรมรวมถึงการรู้เท่าทันความเสี่ยงเรื่องการขาดความซื่อสัตย์สุจริต การตัดสินใจบนฐานของคุณธรรมและจริยธรรม และการสร้างผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างทักษะการคิด การสื่อสาร การนำเสนออย่างเป็นรูปธรรม และแนวทางการจัดทำแนวปฏิบัติ ทำ(DO) และ ห้ามทำ (Don’t) เพื่อลดความสับสนทางพฤติกรรมที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

You missed