เรื่องล่าสุด

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม”ไทยรักกัน เติมใจให้กัน ผูกสัมพันธ์ชาวอ่างทอง” ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และหลักเกณฑ์ ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (กรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว) ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครัวเรือนเป้าหมาย ในพื้นที่ตำบลไผ่จำศีล จำนวน 2 ครัวเรือน เพื่อมอบชุดธารน้ำใจ จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

You missed