จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 1191
0 0

ว่าที่ร้อยตรี ชนก ศรีสุนทร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล
085-8403783
รองปลัดองค์บริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล
กองช่าง
นายอิสสระ พลละเอียด
ผู้อำนวยการกองช่าง
081-9480239
งานธุรการ งานสาธารณูปโภค
นางสาวนฤมล คุ้มประเสริฐ
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน วิศวกรโยธา
086-0486129
นายช่างโยธา
นายชิตนเรศ ศรีเมือง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
087-7548149
นายเพิ่มพูน อยู่เย็น
คนงานทั่วไป
(พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า)
092-6321254

Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %