ผู้เขียน: สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล

งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด แจ้งกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (กรณีรับเงินสด) ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

วันจันทร์ ที่ 3 มิถุ…

งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด แจ้งกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (กรณีรับเงินสด) ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลวันสำคัญ(สงกรานต์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการรณรงค์ป้องกัน…

งานสวัสดิการและสังคม ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนเมษายน 2567 (กรณีรับเงินสด)

วันศุกร์ ที่ 5 เมษาย…

You missed