ผู้เขียน: งานกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล

“กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน” #WorldSoilDay

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอง…

รายการอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ประจำเดือน มิถุนายน 2566

รายงาน การจัดอาหารกล…

รายการอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

รายงาน การจัดอาหารกล…

รายการอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ประจำเดือน เมษายน 2566

รายงาน การจัดอาหารกล…

ร่วมพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญและพิธีวางพวงมาลาสักการะวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ประจำปี 2566

วันเสาร์ที่ 25 มีนาค…

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่จำศีล – ผลจากกิจกรรม“หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร’’

โดยการทำกิจกรรมได้บู…

รายการอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ประจำเดือน มกราคม – มีนาคม 2566

รายงาน การจัดอาหารกล…

You missed