เดือน: สิงหาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (รถดับเพลิง) จำนวน 1 งาน (งานป้องกัน สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการเพิ่มผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ประจำปี พ.ศ.2566

วันอังคาร ที่ 22 สิง…