หมวดหมู่: LPA

งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด จัดทำโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งานสวัสดิการและสังคม…

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ2565 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2565) ประจำปีงบประมาณ 2566

คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตสำหรับภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน

คู่มือแนวทางการประเม…

You missed