หมวดหมู่: LPA

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ จำนวน 1 งาน ตามโครงการฯ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

You missed