หมวดหมู่: LPA

สำนักปลัด จัดโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 31 ตุลาคม 256…

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล รอบ 6 เดือน

You missed