งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด แจ้งกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (กรณีรับเงินสด) ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

วันจันทร์ ที่ 3 มิถุ…

“พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี”

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.42-004 สายบ้านดอนข่อย หมู่ที่ 3 บ้านดอนข่อย ตำบลไผ่จำศีล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,745 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,470 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด แจ้งกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (กรณีรับเงินสด) ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567

You missed