เรื่องล่าสุด

โครงการงานประเพณีทอดผ้าป่าทางน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด แจ้งกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (กรณีรับเงินสด) ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้องานจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 ปีงบประมาณ 2567 (จำนวน 100 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับ สีดำ สำหรับ เครื่อง Printer ยี่ห้อ Cannon รุ่น PIXMA iX6770 จำนวน 5 ตลับ) (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด แจ้งกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (กรณีรับเงินสด) ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้องานจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 ปีงบประมาณ 2567 (จำนวน 100 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับ สีดำ สำหรับ เครื่อง Printer ยี่ห้อ Cannon รุ่น PIXMA iX6770 จำนวน 5 ตลับ) (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

งานสวัสดิการและสังคม ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 (กรณีรับเงินสด)

วันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องPrinter ยี่ห้อ Canon รุ่น MP287 หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0050 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (รถดับเพลิง) หมายเลขทะเบียน บฉ 2148 อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-50-0001 จำนวน 1 งาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

You missed