เรื่องล่าสุด

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2567 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2567) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด แจ้งกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (กรณีรับเงินสด) ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย เพื่อนำมาใช้ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับสมัครนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อขนมพร้อมตะกร้าสำเร็จรูป จำนวน 6 ตะกร้า เพื่อประกอบการจัดริ้วขบวน ตามโครงการเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น นำไปสู่การท่องเที่ยว เนื่องในงาน “สดุดีวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ประจำปี พ.ศ. 2567” (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในโครงการเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น นำไปสู่การท่องเที่ยว เนื่องในงาน “สดุดีวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ประจำปี พ.ศ. 2567” (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการจัดทำอาหาร จำนวน 300 กล่อง เพื่อใช้ในโครงการเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น นำไปสู่การท่องเที่ยว เนื่องในงาน “สดุดีวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ประจำปี พ.ศ. 2567” (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาจัดขบวนแห่ จำนวน 1 งาน ตามโครงการเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น นำไปสู่การท่องเที่ยว เนื่องในงาน “สดุดีวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ประจำปี พ.ศ. 2567” (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการติดตั้งเต็นท์พร้อมผูกผ้า และติดตั้งไฟประดับ จำนวน 1 งาน ตามโครงการเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น นำไปสู่การท่องเที่ยว เนื่องในงาน “สดุดีวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญประจำปี พ.ศ. 2567” (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาจัดทำป้าย จำนวน 3 ป้าย เพื่อใช้ในโครงการเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น นำไปสู่การท่องเที่ยว เนื่องในงาน “สดุดีวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ประจำปี พ.ศ. 2567” (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

You missed