เดือน: ธันวาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-8173 อ่างทอง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                  

งานสวัสดิการและสังคม ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนธันวาคม 2566 (กรณีรับเงินสด)

วันศุกร์ ที่ 8 ธันวา…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (พานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์สีเหลือง) จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                

You missed