ผู้เขียน: สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล

งานสวัสดิการและสังคม ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน กันยายน 2565 (กรณีรับเงินสด)

เมื่อวันจันทร์ ที่ 5…

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดอบต.ไผ่จำศีล ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ หมู่ 4 ตำบลหลักแก้ว

เมื่อวันที่ 2 กันยาย…

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กรณีรับเงินสด) ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2565

อบต.ไผ่จำศีล ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันศุกร์ ที่ 12 สิงห…

งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด ได้จัดทำโครงการรักสุขภาพผู้สูงวัย ใส่ใจผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 กิจกรรม”อบต.ไผ่จำศีล ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ลดความเสี่ยงในตำบล”

เมื่อวันที่ 5 สิงหาค…

งานสวัสดิการและสังคม ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (กรณีรับเงินสด)

ในวันศุกร์ ที่ 5 สิง…

You missed