เดือน: กุมภาพันธ์ 2567

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

กองสาธารณสุขและสิ่งแ…

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันอังคาร ที่ 20 กุม…

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ในวันพิธีเปิด – ปิด จำนวน 1 งาน ตามโครงการฯ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการติดตั้งเครื่องระบบขยายเสียงพร้อมไฟประดับ จำนวน 1 งาน ตามโครงการฯ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

You missed