เดือน: กุมภาพันธ์ 2567

งานสวัสดิการและสังคม ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (กรณีรับเงินสด)

วันพุธ ที่ 7 กุมภาพั…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการพิธีกรภาคสนาม จำนวน 1 คน ตามโครงการฯ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด แจ้งกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (กรณีรับเงินสด) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567