เดือน: มกราคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการติดตั้งเต็นท์ จำนวน 13 เต็นท์ ตามโครงการฯ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง