จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 1601
1 0
ว่าที่ร้อยตรี ชนก ศรีสุนทร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล
085-8403783
รองปลัดองค์บริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล
จ่าเอกอดิศักดิ์ ลึกวิลัย
หัวหน้าสำนักปลัด
081-2968081
งานธุรการ งานนโยบายและแผนงานการเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการและสังคมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายเชาวฤทธิ์
แก้วประสิทธิ์
นางสาวสุภางค์
ปรักมาภรณ์
นางสาวปณิธาน 
ปรักมาภรณ์
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการนักพัฒนาชุมชน ชำนาญการเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
089-8043474096-3379578086-3479998นางสาวนุชรี ประจำแท่นนายพงษ์ศักดิ์ ธาระพุฒินายจรูญ ปู่กลิ่น
คนงานทั่วไป พนักงานขับรถยนต์ คนงานทั่วไป
(พนักงานดับเพลิง)
092-8291038097-2456841085-4060082

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %