จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 409
1 0
นายศรายุทธ มีทรัพย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล
0924297824
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 5.png
นางสาวศิริลักษณ์ ธีระไทย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล
0959478351
จ่าเอกอดิศักดิ์ ลึกวิลัย
หัวหน้าสำนักปลัด
0812968081
งานธุรการ งานนโยบายและแผนงานการเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการและสังคมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสมัชญา
ปภาพจน์
นางสาวสุภางค์
ปรักมาภรณ์
นางสาวปณิธาน 
ปรักมาภรณ์
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการนักพัฒนาชุมชน ชำนาญการเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

You missed