จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 1199
1 0
ว่าที่ร้อยตรี ชนก ศรีสุนทร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล
085-8403783
รองปลัดองค์บริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล
จ่าเอกอดิศักดิ์ ลึกวิลัย
หัวหน้าสำนักปลัด
081-2968081
งานธุรการ งานนโยบายและแผนงานการเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการและสังคมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสมัชญา
ปภาพจน์
นายเชาวฤทธิ์
แก้วประสิทธิ์
นางสาวสุภางค์
ปรักมาภรณ์
นางสาวปณิธาน 
ปรักมาภรณ์
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการนักพัฒนาชุมชน ชำนาญการเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนางธนภรณ์ นิ่มสนองนายจรูญ ปู่กลิ่น
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป (พนักงานดับเพลิง)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

You missed