ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 (ถนนสายเลียบคลองวัดม่วง – สะพานหนองโรง) ตำบลไผ่จำศิ

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็ก หมู่ที่ 4 (ด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่จำศีล) ตำบลไผ่จำศิล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พิธีทำบุญเปิดอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านตามโครงการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้อายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างจ้างเหมาจัดสวน ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง