จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 699
0 0นางสาวกมลชนก ศรีวิเชียร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
096-4695594
งานธุรการ งานส่งเสริมการศึกษา งานกิจการเด็กและเยาวชน
นางสาวศศิพร เรือนเพชร์นางสาวกมลชนก ศรีวิเชียร
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
Happy
Happy
50 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
50 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

You missed