จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 233
0 0
นายศรายุทธ มีทรัพย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
0924297824
งานธุรการ งานส่งเสริมการศึกษา งานกิจการเด็กและเยาวชน
นางสาวศศิพร เรือนเพชร์
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานนักวิชาการศึกษาเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
นางสาวพรทิพย์ สกุลทอง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

You missed