จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 385
0 0

นายศรายุทธ มีทรัพย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
0924297824
งานธุรการ งานส่งเสริมการศึกษา งานกิจการเด็กและเยาวชน
นางสาวศศิพร เรือนเพชร์นางสาวกมลชนก ศรีวิเชียร
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

You missed