จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 1284
0 0

ว่าที่ร้อยตรี ชนก ศรีสุนทร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล
085-8403783
รองปลัดองค์บริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวกมลชนก ศรีวิเชียร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
096-4695594
งานธุรการ งานส่งเสริมการศึกษา งานกิจการเด็กและเยาวชน
นางสาวศศิพร เรือนเพชร์นางสาวกมลชนก ศรีวิเชียร
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
090-1880877 096-4695594
นางสาว สมาพร ศรีอ่ำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
087-0662564
Happy
Happy
50 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
50 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %