จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 570
0 0

นายเชาวฤทธิ์ แก้วประสิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
089-8043474
งานธุรการ งานส่งเสริมการศึกษา งานกิจการเด็กและเยาวชน
นางสาวศศิพร เรือนเพชร์นางสาวกมลชนก ศรีวิเชียร
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
100 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

You missed