จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 394
1 0

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอวิเศษชัยชาญ พร้อมด้วย นางนันทวดี อาสิงหสมานันท์ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานพัมนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง และ นางสาวสุศิษฏา ศุภศิลป์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลไผ่จำศีล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย กลางวงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนตำบลไผ่จำศีล ให้การต้อนรับและร่วมพิธี เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลไผ่จำศีล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน เพื่อเป็นการต่อยอด และพัฒนาการให้บริการสวัสดิการสังคมอย่างเป็นธรรม ครอบคลุมในทุกมิติแบบองค์รวม เป็นศูนย์กลางการพัฒนา และการบริการสวัสดิการสังคมสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
100 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

You missed