จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 199
1 0

โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 นายสุรกิจ ชัยกล้าหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา และสังฆทานพร้อมผ้าอาบน้ำฝน วัดในพื้นที่ตำบลไผ่จำศีลและตำบลใกล้เคียง เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีเนื่องในวันเข้าพรรษาที่สืบต่อกันมาแต่โบราณ ส่งเสริมทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้คงอยู่กับสังคมไทย ปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ได้เห็นถึงความสำคัญของวันเข้าพรรษาและปฏิบัติตนตามจารีตประเพณีอันดีงาม 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

You missed