จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 33
0 0

ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายสัมพันธ์ พงษ์ชุบ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล พร้อมด้วยจ่าเอกอดิศักดิ์ ลึกวิลัย หัวหน้าสำนักปลัด เข้าร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอ่างทอง ได้ดำเนินการจัดโครงการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี 2 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 โครงการนิเทศติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน และกิจกรรมที่ 2 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพื่อให้คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน รวมถึงมีความความเข้าใจ ต่อการขับเคลื่อนภารกิจ 5 ด้านของศูนย์ยุติธรรมชุมชน พัฒนาระบบการบริหารจัดการศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง พร้อมทั้งคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมแต่ละแห่งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน องค์ความรู้และแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

You missed