จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 300
0 0

ในวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ณ สวนป่าหมู่ที่ 8 ตำบลไผ่จำศิล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ได้จัดทำโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

ในวันที่ 14 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่จำศิล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ได้จัดทำโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ความรู้ ความสำคัญและประโยชน์ของพืชพรรณสมุนไพรในท้องถิ่น พร้อมกับแจกแผ่นพับแก่ประชาชนในตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ประชาสัมพันธ์ความรู้ ความสำคัญและประโยชน์ของพืชพรรณสมุนไพรในท้องถิ่น แก่ประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ
ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

จัดทำป้ายชื่อสมุนไพรกำกับบริเวณใกล้เคียงสมุนไพรแต่ละชนิด เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และเป็นแหล่งเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากสมุนไพรอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

You missed