จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 140
0 0

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 นายสุรกิจ ชัยกล้าหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ได้จัดทำโครงการเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น เนื่องในงานรำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ประจำปี 2566 อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง  

ได้ร่วมจัดริ้วขบวน “สดุดีวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ นายดอก-นายทองแก้ว” เพื่อน้อมรำลึกยกย่องเชิดชูถึงคุณงามความดีของวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ นายดอก – นายทองแก้ว ที่มีความกล้าหาญและเสียสละชีพ เพื่อปกป้องรักษาแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหลาน อันเป็นที่ภาคภูมิใจของชาวอำเภอวิเศษชัยชาญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งริ้วขบวนมีชุดการแสดงคีตมวยไทยของเด็กนักเรียน เพื่อส่งเสริมและร่วมเชิดชูศิลปะมวยไทยที่นายดอก นายทองแก้ว ใช้ในการต่อสู้

ริ้วขบวนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น “ของดีประจำตำบลไผ่จำศิล” ประกอบด้วย  ขนมกง ขนมสามเกลอ ขนมเกสรลำเจียก ขนมตาลใบลาน ขนมกาละแม และขนมข้าวเหนียวแดง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น เป็นกิจกรรมการทำขนมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ทั้งได้เผยแพร่และอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นไทย ให้ลูกหลานสืบสานเป็นมรดกคู่กับแผ่นดินไทยตลอดไป

ทั้งยังมีชุดการแสดงนางรำชาวบ้านที่แสดง ให้ความสนุกสนานรื่นเริงแก่ประชาชนผู้เข้าร่วมเดินและประชาชนที่ร่วมรับชมริ้วขบวน

ผลจากการเข้าร่วมประกวดขบวนแห่ ในงานรำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  นำโดย นายสุรกิจ ชัยกล้าหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 โดยท่านนายอำเภอ นายสหชัย แจ่มประสิทธิ์สกุล เป็นผู้มอบรางวัล

Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

You missed