จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 59
0 0

นายสุรกิจ ชัยกล้าหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำท้องที่ตำบลไผ่จำศีล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ข้าราชการ พนักงาน เด็ก เยาวชน ประชาชนและผู้สูงอายุในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในวัน พุธ ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 08.30 – 14.00 น.   ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 50 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำรุงรักษา   สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี โดยส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ     กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในพื้นที่ ทั้งยังตระหนักถึงความสัมพันธ์อันดีในสถาบันครอบครัวและให้ความสำคัญต่อผู้สูงอายุ

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

You missed