จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 48
0 0

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อให้เด็กนักเรียนระดับปฐมวัยตระหนัก และระลึกถึงพระคุณของครู ผู้ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่นักเรียน เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและสอนให้นักเรียนมีความกตัญญูต่อ ครูบาอาจารย์

ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้น จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
100 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %