จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 840
0 0

นางกานต์พิชชา แก้วต่าย
ผู้อำนวยการกองคลัง
062 3309691
งานธุรการงานพัฒนารายได้งานการเงินและบัญชีงานพัสดุและทรัพย์สิน
นายวรัญญู พลายพยัคนางสาวขวัญนภา ปิ่นเพ็ชร์นางสาวสุภัทรา ใจเย็น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
นางชวนพิศ ลิ้มบุญเจริญนางสาวยุพา จริงดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน

Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

You missed