จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 1081
0 0
ว่าที่ร้อยตรี ชนก ศรีสุนทร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล
085-8403783
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล
กองคลัง
นางกานต์พิชชา แก้วต่าย
ผู้อำนวยการกองคลัง
062-3309691
งานธุรการงานพัฒนารายได้งานการเงินและบัญชีงานพัสดุและทรัพย์สิน
นายวรัญญู พลายพยัคนางสาวขวัญนภา ปิ่นเพ็ชร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
063-0651648083-4999128
นางสาวยุพา จริงดี
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
061-3954614

Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

You missed