จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 199
0 0
ผู้บริหารส่วนราชการ/ ข้าราชการประจำ


ว่าที่ร้อยตรี ชนก ศรีสุนทร
ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลไผ่จำศีล
085-8403783
รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลไผ่จำศีล
หัวหน้าส่วนราชการ
จ่าเอกอดิศักดิ์ ลึกวิลัย นางกานต์พิชชา แก้วต่าย นายอิสสระ พลละเอียด
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองการ ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
081-2968081 062-3309691 081-9480239 
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

You missed